Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 732/323/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok