Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - listopad 2020 (XI.2020/53)