Uchwała nr XLII/1102/2014 z dnia 24.06.2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mikołów dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Niniejsza uchwała została unieważniona w częsci uchwałą nr 286/XVII/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.