Uchwała nr XLII/1115/2014 z dnia 24.06.2014  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego