PN-36/2020 System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa węzła ulic Prusa – Miarki, w kierunku Rybnicka, Wyzwolenia w Mikołowie – część II etap IV