Uchwała nr XLII/1114/2014 z dnia 24.06.2014  w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Marii Konopnickiej