Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok