Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 719/310/20 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa dotyczących określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok