Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 717/308/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok