Uchwała nr XLII/1113/2014 z dnia 24.06.2014  w sprawie ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Cieszyńskiej