Uchwała nr XLII/1110/2014 z dnia 24.06.2014 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXVII/593/2017 z dnia 21.03.2017 r.