Uchwała nr XLII/1109/2014 z dnia 24.06.2014 w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XLIII/404/2021 z dnia 22.06.2021 r.