Uchwała nr XLII/1108/2014 z dnia 24.06.2014 w sprawie planu sieci prowadzonych przez Gminę Mikołów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXVII/592/2017 z dnia 21.03.2017 r.