Uchwała nr XLII/1104/2014 z dnia 24.06.2014 w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków