Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2020-2030