Uchwała nr XLII/1103/2014 z dnia 24.06.2014  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Mikołów lub jednostkom jej podległym