Uchwała nr XLII/1101/2014 z dnia 24.06.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2025