Uchwała nr XLII/1100/2014 z dnia 24.06.2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/1004/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach.