Uchwała nr XLII/1099/2014 z dnia 24.06.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu