Uchwała nr XLII/1095/2014 z dnia 24.06.2014 w sprawie korekty załącznika przychodów i rozchodów w 2014 r. do Uchwały XLI/1058/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok