Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 689/280/20 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031