Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 684/275/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod chodnik