Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 681/272/20 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę