Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 678/269/20 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę