Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 675/266/20 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Mikołowa nr 777/092/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wynagradzania dyrektorów /kierowników jednostek organizacyjnych miasta Mikołów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”