Uchwała nr XLII/1091/2014 z dnia 24.06.2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok