Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Wrzesień 2020 (IX.2020/51)