Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 662/253/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok