Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 654/245/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok