Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 645/236/20 w sprawie procedury tworzenia planów zasobu nieruchomości