Uchwała nr XLII/1081/2014 z dnia 24.06.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2013 rok