Uchwała nr XLII/1080/2014 z dnia 24.06.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Instytucji Kultury w Mikołowie