Uchwała nr XLI/1078/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego w rejonie ulicy Wolności w Paniowach