Uchwała nr XLI/1076/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Dzieńdziela