Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Ogranizacyjnych - Lipiec/Sierpień 2020 (VII-VIII.2020/50)