Uchwała nr XLI/1073/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XI/252/2015 z dnia 25.08.2015 r.