Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 625/216/20 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1754/199/18 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie powierzenia Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, Zakładowi Usług Komunalnych w Mikołowie, Zakładowi Gospodarki Lokalowej w Mikołowie oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mikołowie, realizacji zadań w ramach projektu pn. "Program wsparcia społeczności lokalnych" współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego