Uchwała nr XLI/1070/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz Gminy nieruchomości