Uchwała nr XLI/1069/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury