Uchwała nr XLI/1068/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Staromiejskiej