Uchwała nr XLI/1067/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXIV/539/2016 z dnia 22.11.2016 r.