Uchwała nr XLI/1066/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXII/645/2017 z dnia 27.06.2017 r.