Uchwała nr XLI/1065/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2025