Uchwała nr XLI/1063/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok