Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 599/190/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok