Radna Anna Chrapek-Budacz - zapytanie w związku z kanalizacją na os. Mickiewicza oraz zalaniami na terenie Mikołowa w dniu 17 i 18 czerwca 2020 r.