Uchwała nr XLI/1059/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014