Uchwała nr XLI/1058/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok i zmian w uchwale Nr XXXVII/909/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2014