Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Czerwiec 2020 (VI.2020/49)