Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 588/179/20  w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok